Nyheter

Hva skjer og har skjedd? Hva gjør vi, eller har gjort?  – Følg med og hold deg oppdatert.

Folkeverkstedet holder flyttedag

Folkeverkstedet flytter dag, så fremover holder vi åpent om tirsdag fra kl. 17.00 - 20.00.
Der vil fortsatt være fiksekveld på Prostneset - Tromsø Havneterminal om onsdagen kl. 18.00 - 20.30