Nyheter

Hva skjer og har skjedd? Hva gjør vi, eller har gjort?  – Følg med og hold deg oppdatert.

Slaget om Wisting

Slaget om Wisting - verdens nordligste oljefelt - nærmer seg! 

Etter nyttår skal Stortinget behandle søknad fra Equinor om tillatelse til utbygging av oljefeltet Wisting. 

Vi må stoppe Wisting fordi:

  1. Det vil gi økte klimagassutslipp.
  2. Det vil gi høye strømpriser i nord.
  3. Det vil hindre nye grønne bedrifter i å etablere seg fordi det er mangel på strøm.
  4. Det kan koste staten dyrt, fordi staten tar mye av den økonomiske risikoen (koronaskattepakken).
  5. Det vil ikke skape flere arbeidsplasser i nord.
  6. Det vil ikke bidra til økt eksport av gass til Europa, slik at de får dekket mer av sitt energibehov. 

Denne uken er det nasjonal aksjonsuke mot Wisting. La oss vise at vi ønsker en grønnere og mer forsvarlig utvikling

Vil du vite hvorfor? Møt opp på demonstrasjon lørdag 29. oktober i enten Tromsø eller Harstad
Tromsø - Erling Bangsunds Plass - kl. 13.00
Harstad - Harstad bussterminal kl. 15.00

Signer vår underskriftskampanje