Grønn mobilitet

Hovedmålet er å få flere til å la bilen stå i Tromsø. Målgruppen for prosjektet er befolkningen i Tromsø og verktøyet for å nå frem til folket er å jobbe tett med ulike lokale bedrifter. Vår viktigste oppgave er å vise de positive effektene ved å velge grønn transport og fremme fordelene en bedrift oppnår med miljøvennlige valg.

Vi ser også at koblingen til helsefordeler ved grønn transport er viktig for bedriftene. Siden 2016 har Framtiden i våre hender Nord drevet Grønn mobilitet (GM) i samarbeid med noen av Tromsøs største virksomheter så som UNN, UiT, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Folk tilbringer store deler av uka på jobb og derfor er det stort potensiale at bedriftene inspirerer sine ansatte til å velge grønn transport i hverdagen. Inspirerer vi i tillegg bedriften til å gjøre grønnere valg for sine transportbehov i arbeidstiden, vil både bedriften og de ansatte minske sin lokale miljøpåvirkning.

En suksessfaktor har vært gratis utlån av el-sykler til bedriftene, der ansatte får teste el-sykkel på sin arbeidsreise.  GM har også støttet innkjøp av el-sykler til flere bedrifter, og gitt støtte til sykkelparkering Målet er fortsatt å ha grønne mobilitets kampanjer. Derfor vil vi gjerne høre fra din bedrift.