Ombruk i Nord

Sirkulær byggenæring – Ombruk i Nord

I dag står byggebransjen for 40 prosent av Norges materialbruk. Tross behovet for reduksjon av utslipp, ser vi en fortsatt økning av materielt forbruk og avfall.

Vi har fått støtte fra Troms fylkeskommune til et treårig prosjekt (2023 – 25) hvor vi vil jobbe for å ta i bruk demonterte- og overskuddsmaterialer i byggeprosjekter. Vi skal i første omgang fokusere på to lokasjoner; Tromsø og i Harstad. I Tromsø er vi etter en del forarbeid klare til å starte opp piloter. Her har vi både samarbeidspartnere og konkrete prosjekter klare. Mens vi i Harstad må gjøre mer arbeid.

Målet er at prosjektet på sikt kan ha faste ombrukskoordinatorer og være selvfinansiert gjennom inntekter fra ombruksrelaterte tjenester og konsepter. Vi ønsker også å etablere  materialbank(er) hvor byggebransjen og folk flest kan skaffe seg brukbare brukte materialer.

Kommunikasjon vil være en viktig del av prosjektet, og vi ønsker å løfte opp ombruk i byggebransjen gjennom seminarer, nettverksbygging, i sosiale medier og bruke media aktivt. Tanken er også å påvirke det politiske nivået, for å få systemendringer (lover/regler/økonomi) som kan lette den grønne omstillingen.

 

Støttet av Troms fylkeskommune

Samarbeidspartnere: Asplan Viak, NODA, PEAB og Remiks