Fra Fast Fashion til Gjenbruk - Anja forteller

Det ble et tankevekkende og lærerikt foredrag med Anja på Egna den 9. november.
Det kom også mange interessante innspill fra publikum.
 
Framtiden i våre hender sentralt gjør en stor innsats for å påvirke bedrifter og myndigheter, og lokalt kan vi alle gjøre noe!