Miljøfyrtårn

Framtiden i våre hender Nord (FIVH Nord) har vært miljøfyrtårn siden vi ble opprettet 1.1.2014 som et prosjektkontor i Nord-Norge for moderorganisasjonen Framtiden i våre hender.  

Vår visjon er: 
FIVH Nord ser på grønne løsninger som en mulighet til å gi økt livskvalitet og solidaritet.
Vi bidrar til at den nord-norske landsdelen er ledende innen  grønn utvikling.

Vårt arbeid er forankret i FNs bærekraftmål og det er spesielt følgende mål vi jobber med:
Mål 7, ren energi til alle
Mål 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 12, ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13, stoppe klimaendringene
Mål 17, samarbeid for å nå målene 


Målsettinger for FIVH Nord:

  • Vi skal ha det gøy på jobb og være engasjerte.
  • Vårt sykefravær skal ikke være høyere enn to prosent.
  • Vi skal være en klimanøytral virksomhet.
  • Vi skal tilstrebe lavest mulig ressursbruk.
  • Vi handler brukt eller miljømerkede produkter.
  • Vi reiser miljøvennlig og bruker miljøvennlig energi

Vi jobber med mange spennende miljøprosjekter - les mer om dette under "prosjekter".

Her finner dere vår innrapportering til Miljøfyrtårn