Prosjekter

Her finner du oversikten over våre pågående prosjekter. Våre prosjekter spenner fra sirkulær økonomi, til miljøfyrtårn- sertifisering og til bruktmarked. Alle har samme mål; å minske forbruket, hjelpe med å skape balanse ved å implementere nye, grønne løsninger i hverdagen.

Bruktmarked

I samarbeid med Remiks, har Framtiden i våre hender Nord arrangert Remiks bruktmarked igjennom mange år. Konseptet har nå utvidet seg til Vesterålen, hvor Kulturfabrikken Sortland er arrangør i samarbeide med oss.

Det Grønne Rom

En ny sosial møteplass for tromsøværingene, hvor det er plass til alle. Det Grønne Rom på Prostnesset er vårt forsøk på å skape rom for det grønne tankesettet, hvor vi kan utveksle ideer, lære av hverandre og inspirere til en grønnere livsstil og grønne løsninger.

Folkeverksted

Med Folkeverkstedet ønsker vi å inspirere deg til å sette i gang med små og større prosjekter innenfor reparasjon og redesign. Stedet skal være et samlingssted hvor lokal befolkningen får tilgang til verktøy og maskiner for å reparere, re-designe og forbedre sine klær, elektronikk, sykkel og andre gjenstander.

Full Sirkel

Framtiden i våre hender Nord ønsker å skape økt klimaengasjement i hele Nord-Norge, spesielt hos unge. Vi ønsker å inspirere ungdom til å gjøre konkrete tiltak mot overforbruk og få kunnskap innen reparasjon og redesign (ombruk), samt ta eierskap til egne arrangementer som lokallag.

Lofoten

Lofoten sitt lokallag er en aktiv og produktiv gruppe med fokus på å gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til positiv miljø- og samfunnsutvikling.

 

Vi driver tre prosjekter (Hobbyverksted, matproduksjon og matsvinn) som synliggjør løsninger og skaper et mer miljøbevisst og solidarisk samfunn.

MatVinn

Nordmenns matvaner blir stadig mindre bærekraftige. Hvert år kaster vi enorme mengder mat, og vi spiser mer av det som har aller høyest klimaavtrykk: Siden 1990 har kjøttforbruket vårt økt med 50 % - Kanskje vi skal snu den trenden?

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Sirkulær Økonomi

Morgendagens materialer eksisterer - og de er allerede i omløp. I stedet for å kutte ned trær for å lage plank, så finnes det mange planker som har mye bruk igjen i seg.

Framtiden i våre hender - Grønne kommuner

Grønne KommunerEr du nysgjerrig på hva Framtiden i våre hender jobber med på nasjonalt nivå?

Les mer på Grønne kommuner