Prosjekter

Her finner du oversikten over våre pågående prosjekter. Våre prosjekter spenner fra sirkulær økonomi, til miljøfyrtårn- sertifisering og til bruktmarked. Alle har samme mål; å minske forbruket, hjelpe med å skape balanse ved å implementere nye, grønne løsninger i hverdagen.

Bruktmarked

I samarbeid med Remiks, har Framtiden i våre hender Nord arrangert Remiks bruktmarked igjennom mange år. Konseptet har nå utvidet seg til Vesterålen, hvor Kulturfabrikken Sortland er arrangør i samarbeide med oss.

Det Grønne Rom

En ny sosial møteplass for tromsøværingene, hvor det er plass til alle. Det Grønne Rom på Prostnesset er våre forsøk på å skape rom for det grønne tankesettet, hvor vi kan utveksle ideer, lære av hverandre og inspirere til en grønnere livsstil og grønne løsninger.

Folkeverksted

Med Folkeverkstedet ønsker vi å inspirere deg til å sette i gang med små og større prosjekter innenfor reparasjon og redesign. Stedet skal være et samlingssted hvor lokal befolkningen får tilgang til verktøy og maskiner for å reparere, re-designe og forbedre sine klær, elektronikk, sykkel og andre gjenstander.

Full Sirkel

Framtiden i våre hender Nord ønsker å skape økt klimaengasjement i hele Nord-Norge, spesielt hos unge. Vi ønsker å inspirere ungdom til å gjøre konkrete tiltak mot overforbruk og få kunnskap innen reparasjon og redesign (ombruk), samt ta eierskap til egne arrangementer som lokallag.

Grønn mobilitet

Hovedmålet er å få flere til å la bilen stå i Tromsø. Målgruppen for prosjektet er befolkningen i Tromsø og verktøyet for å nå frem til folket er å jobbe tett med ulike lokale bedrifter. Vår viktigste oppgave er å vise de positive effektene ved å velge grønn transport og fremme fordelene en bedrift oppnår med miljøvennlige valg.

Lofoten

Lofoten sitt lokallag er en aktiv og produktiv gruppe med fokus på å gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til positiv miljø- og samfunnsutvikling.

 

Vi driver tre prosjekter (Hobbyverksted, matproduksjon og matsvinn) som synliggjør løsninger og skaper et mer miljøbevisst og solidarisk samfunn.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Fremtiden i våre hender - Grønne kommuner

Er du nysgjerrig på hva Fremtiden i våre hender jobber med på nasjonalt nivå?

Les mer på Grønne kommuner (framtiden.no)