Lofoten

Lofoten sitt lokallag er en aktiv og produktiv gruppe med fokus på å gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til positiv miljø- og samfunnsutvikling.

 

Vi driver tre prosjekter (Hobbyverksted, matproduksjon og matsvinn) som synliggjør løsninger og skaper et mer miljøbevisst og solidarisk samfunn.

 

Lofoten Hobbyverksted er vårt hovedprosjekt og er vår aktivitetshub. Verkstedet gir mulighet til flere ulike prosjekter, samt er et sted hvor folk kan være kreative. For tiden er verkstedet hovedsakelig et sykkelverksted hvor vi driver et prosjekt med reparasjon av kastede sykler og langsiktig utlån av dem vi har fikset.

 

Fellesdyrking Lofoten er et spennende og nytt konsept som hjelper folk til å komme i gang å dyrke selv og blive mer bevisst på matproduksjon. Sammen med lokal ungdom setter vi i gang små parsellhager hjemme hos innbyggere i Vågan kommune. En stor del av målgruppen er eldre innbyggere som har nedsatt funksjonsevne og som ikke kan utføre tungt hagearbeid. Gjennom prosjektet legger vi til rette for bedre kontakt mellom forskjellige generasjoner, opplæring av ungdom om dyrking og produksjon av sunn, selvdyrket mat!

 

Lofoten Folkekjøkken er vår måte å spre kunnskap om matsvinn og hvordan folk kan forhindre det å skje. På Folkekjøkken samler vi inn kasteklar mat fra butikken og lage en stor middag sammen. Det trekkes en god del folk som hjelpe med preparasjon, matlaging og rydding etter at vi er ferdige. Her få folk konkret erfaring og kan se at de egentlig kan bruke mat som de kanskje hadde kastet før.

 

Vi er alltid ute etter frivillig hjelp med prosjekter eller tips og idèer som kan hjelpe oss videre, bare ta kontakt hvis du vil engasjere deg eller har en idè!

 

 

Støttet av