Ombruk nord

Ombruk nord

Sirkulær byggenæring – Ombruk i Nord

I dag står byggebransjen for 40 prosent av Norges materialbruk. Tross behovet for reduksjon av utslipp, ser vi en fortsatt økning av materielt forbruk og avfall.

Vi har fått støtte fra Troms fylkeskommune til et treårig prosjekt (2023 – 25) hvor vi vil jobbe for å ta i bruk demonterte- og overskuddsmaterialer i byggeprosjekter. Vi skal i første omgang fokusere på to lokasjoner; Tromsø og i Harstad. I Tromsø er vi etter en del forarbeid klare til å starte opp piloter. Her har vi både samarbeidspartnere og konkrete prosjekter klare. Mens vi i Harstad må gjøre mer arbeid.

Målet er at prosjektet på sikt kan ha faste ombrukskoordinatorer og være selvfinansiert gjennom inntekter fra ombruksrelaterte tjenester og konsepter. Vi ønsker også å etablere  materialbank(er) hvor byggebransjen og folk flest kan skaffe seg brukbare brukte materialer.

Kommunikasjon vil være en viktig del av prosjektet, og vi ønsker å løfte opp ombruk i byggebransjen gjennom seminarer, nettverksbygging, i sosiale medier og bruke media aktivt. Tanken er også å påvirke det politiske nivået, for å få systemendringer (lover/regler/økonomi) som kan lette den grønne omstillingen.

Fokusområdet får våren 2023 er:

 • Sette opp plan for pilotprosjekter
 • Anbefaler å opprette fagvise ombruksgrupper
 • Noen av ombruksprosessene er mer modne enn andre og bør prioriteres i rekkefølgen:
  1. Kontormøbler
  2. Byggevarer (branndører, vindu, veggpanel, systemvegger, gulv, himling, maling, trapper)
  3. Elektro (ombruke armaturer, bare skifte lyskilde)
  4. VVS (Ventilasjonsaggregater, rør, varmeanlegg (–el-kjeler)
  5. Hele bygningskomponenter (Takstoler, betongelementer, hulldekker)

Pilot prosjekter

Faglitteratur og veiledere

Der finnes mye faglitteratur og veiledere rundt omkring, men vi har samlet de viktigste her:

 «Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen» ledet av Sirkulær Ressurssentral har begynt å samle og strukturere informasjon.

Grønn Byggallianse har samlet mye. De har blant annet veileder for ombrukskartlegging og tips for bedre ombruk i byggeprosjekter.

Ombruksdatabaser og markedsplasser

 Der er også mange ombruksdatabaser og markedsplasser, og noen av dem har vi samlet her:

Ombruksdatabaser og markedsplasser
 • Rehub (Asplan Viak og Rambøll)
 • Loopfront (Multconsult, Cowi, Sintef, m.fl.)
 • Materia (Norsk firma)
 • Madaster (internasjonalt)
 • Sirken (ombrukskonteinere)
 • https://www.ombygg.no/ (Stedegen for Oslo)
 • Østriv (Stedegen for Oslo)
 • Norsk Ombruk og Ombrukt.no (Elkjøp og Elesco) Bergen, Drammen, Sandnes, Sortland, Tønsberg etc.
 • Berget Av Bergen (Ombrukssentral under oppstart i Bergen)
 • Norsk Riving (Riving, demontering og salg av ombruksmaterialer)
 • Trondheim Kommunes gjenbrukslager
 • Movement (Ombruk av kontormøbler i Oslo-regionen)

 

Støttet av Troms fylkeskommune

Samarbeidspartnere: Asplan Viak, NODA, PEAB og Remiks