Ombruk i Nord

Ombruk i Nord – Sirkulær byggenæring

I dag står byggebransjen for 40 prosent av Norges materialbruk. Tross behovet for reduksjon av utslipp, ser vi en fortsatt økning av materielt forbruk og avfall.

Vi har fått støtte fra Troms fylkeskommune til et treårig prosjekt (2023 – 25) hvor vi vil jobbe for å ta i bruk demonterte- og overskuddsmaterialer i byggeprosjekter. Vi skal i første omgang fokusere på to lokasjoner; Tromsø og i Harstad. I Tromsø er vi etter en del forarbeid klare til å starte opp piloter. Her har vi både samarbeidspartnere og konkrete prosjekter klare. Mens vi i Harstad må gjøre mer arbeid.

Målet er at prosjektet på sikt kan ha faste ombrukskoordinatorer og være selvfinansiert gjennom inntekter fra ombruksrelaterte tjenester og konsepter. Vi ønsker også å etablere  materialbank(er) hvor byggebransjen og folk flest kan skaffe seg brukbare brukte materialer.

Kommunikasjon vil være en viktig del av prosjektet, og vi ønsker å løfte opp ombruk i byggebransjen gjennom seminarer, nettverksbygging, i sosiale medier og bruke media aktivt. Tanken er også å påvirke det politiske nivået, for å få systemendringer (lover/regler/økonomi) som kan lette den grønne omstillingen.

Bli med på vårt diskusjonsforum:

Fokusområdet for 2024 er å utforske mulighetsrommet:

 • Kartlegge muligheter for nye konsepter, samarbeid og tjenester innen ombruksaktiviteter
 • Levere en samling av konsepter på ulike nivå og ledd i verdikjeden
 • Levere delrapport med nøkkelinnsikter om utfordringsbildet for ombruk i nord
 • Teste og lære av piloter
 • Kommunisere kunnskap fra prosjektet
 • Gjennomføre Ombruksfestival d. 1-7. juni 2024
 • Gjennomføre ungdomssneking i regi av ombruksskolen i ulike varianter

Arrangementer i 2024

Pilot prosjekter

Arbeidsgrupper

Elektro -lysarmaturer:

Bidra til å overkomme barrierene vedrørende ombruk av lysarmaturer ved å samle bransjen til diskusjon og erfaringsdeling.
Målet er å dele kunnskap om regelverk, gjennomføring og løsninger for ombruk, samt få gjennomført pilotprosjekter som dokumenteres gjennom prosjektet.

Deltagernavn Deltagerorganisasjon
Knut-Erik Gundersen Fagerhult
Vidar Tronsaune Glamox AS
Roar Kristoffersen Signify
Andreas Jørgensen Coop Nord
Bjørn Blix UiT
Svein Gunnar Karlstrøm Framtiden i våre hender Nord
Martin Johansen Vaxa Property
Bjørn Agnar Pettersen Tromsdalen Elektro
Lucas Wrigth JM Hansen
Erik Borkner Fagerhult
Arnt Myrhaug Fagerhult
Tom Ivar Persen JM Hansen
Antti Kallunki JM Hansen
Sindre R. Kristiansen JM Hansen

Kontaktperson: John Ingar Jenssen
Telefon: 930 87 560
E-post: john.jenssen@asplanviak.no

Referat prosjektgruppe

Interiør og Møbler:

Bidra til å overkomme barrierene vedrørende ombruk av møbler og interiør ved å samle bransjen til diskusjon og erfaringsdeling.
Målet er å dele kunnskap om regelverk, gjennomføring og løsninger for ombruk, samt få gjennomført pilotprosjekter som dokumenteres gjennom prosjektet.

Deltagernavn Deltagerorganisasjon
Svein Gunnar Karlstrøm Framtiden i våre hender Nord
Elsa Rye Holmboe Lindbak
Odd Inge Skoglund Lindbak
Andreas Jørgensen Coop Nord
Henrikke Rokkan Iversen TFFK
Terese Simonsen fra Innersida
Chris Hudson Remiks
Andreas Arntzen Ommøblert
John Ingar Jenssen Asplan Viak
Melissa Johansen Asplan Viak
Laila Isaksen UiT

Kontaktperson: John Ingar Jenssen
Telefon: 930 87 560
E-post: john.jenssen@asplanviak.no

Byggematerialer:

 Bidra til å overkomme barrierene vedrørende ombruk av byggematerialer ved å samle bransjen til diskusjon og erfaringsdeling.
Målet er å dele kunnskap om regelverk, gjennomføring og løsninger for ombruk, samt få gjennomført pilotprosjekter som dokumenteres gjennom prosjektet.
I første omgang vil prosjektet fokusere på ombruk av materialer som ikke krever re-sertifisering.

Deltagernavn Deltagerorganisasjon
Johan Nils Swärd Framtiden i våre hender Nord
Tom-Kristian Eines Totaleiendom
Chris Hudson Remiks
Sandra Susann Nesse Consto
Jacob Viste Nord-Norsk Byggkontroll
Marit Vassmyr PEAB
Nils Harald Torbjørnsen Neumann Bygg
Fredrik Mathiassen Consto
Frank Olsen Asvo
Arne Munkvold Econor
Helga Bårdsdatter Kristiansen Tromsø kommune
Andreas Jørgensen COOP Nord
Frida Ottemo Asplan Viak
Terje Kristoffersen Asplan Viak
Henrikke Iversen Trom Fylkeskommune
Andreas Jakobsen Tromsø Kommune
Espen Bergland Jørgensen Neumann Bygg
Kjersti Monsen Nordnorsk Design- og Arkitektursenter NODA
Nicolai Karlsen Tromsø kommune
Floris Kruitwagen Tromsø kommune

Kontaktperson: Johan Nils Swärd
Telefon: 463 69 116
E-post: johan.nils@framtiden.no

Styringsgruppa:

Bidra til å etablere markedsplasser for ombruk av byggematerialer i regionen ved å samle bransjen til diskusjon og erfaringsdeling.
Utforske muligheten til å finne prosjekter hvor en har felles interesse av gjennomføring og som kommer deltakerbedriftene til gode enten gjennom bedre klimagassregnskap, bedre ressursbruk, lavere kostnader, grønne lån eller bærekraftssertifiseringer.

Deltagernavn Deltagerorganisasjon
Svein Gunnar Karlstrøm Framtiden i våre hender Nord
Chris Hudson Remiks
Marit Vassmyr PEAB
Kjersti Monsen Totaleiendom
Tom-Kristian Eines Totaleiendom
Marie Nyborg Framtiden i våre hender Nord
Birgitte Karlstrøm Troms Fylkeskommune

Kontaktperson: John Ingar Jenssen
Telefon: 930 87 560
E-post: john.jenssen@asplanviak.no

Faglitteratur og veiledere

Der finnes mye faglitteratur og veiledere rundt omkring, men vi har samlet de viktigste her:

 «Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen» ledet av Sirkulær Ressurssentral har begynt å samle og strukturere informasjon.

Grønn Byggallianse har samlet mye. De har blant annet veileder for ombrukskartlegging og tips for bedre ombruk i byggeprosjekter.

Presentasjoner

 Som en del av prosjektet og researchen vi gjør, vil der komme noen presentasjoner som vil være tilgengelige for alle. Dem finner du her:

Ombruksdatabaser og markedsplasser

 Der er også mange ombruksdatabaser og markedsplasser, og noen av dem har vi samlet her:

Ombruksdatabaser og markedsplasser
 • Rehub (Asplan Viak og Rambøll)
 • Loopfront (Multconsult, Cowi, Sintef, m.fl.)
 • Materia (Norsk firma)
 • Madaster (internasjonalt)
 • Sirken (ombrukskonteinere)
 • https://www.ombygg.no/ (Stedegen for Oslo)
 • Østriv (Stedegen for Oslo)
 • Norsk Ombruk og Ombrukt.no (Elkjøp og Elesco) Bergen, Drammen, Sandnes, Sortland, Tønsberg etc.
 • Berget Av Bergen (Ombrukssentral under oppstart i Bergen)
 • Norsk Riving (Riving, demontering og salg av ombruksmaterialer)
 • Trondheim Kommunes gjenbrukslager
 • Movement (Ombruk av kontormøbler i Oslo-regionen)

Presse

Ombruk i Nord i media

Her kan du lese forskjellig presse omtale som omhandler prosjektet vårt "Ombruk i Nord".

Støttet av

Samarbeidspartnere