Lokallaget er med på BAREKRAFT på Tromsø Museum

 Lokal-laget Tromsø er med på et nyt initiativ, BAREKRAFT, av Tromsø Museum. BAREKRAFT er et møtested for å dele ting, kunnskap og ressurser og for at skape glede og bevissthet rundt bærekraftig livsstil. 

En gang i måneden vil de invitere til temakvelder i Rotunden på museet frem mot sommeren. På disse kvelder skal vi lære, fikse og inspirere mens vi koser oss med noe godt i glasset eller koppen.

Lokallaget er på programmet d. 22 mars med fokus på reparering av klær – særlig visual mending – så det er bar at sætte kryss i kalenderen allerede nå!

Se event her:
Les mere om prosjektet her: BAREKRAFT: Synlig reparasjon - reparer dine egne klær!// Visual mending | Facebook

Museet lanserer konseptet BAREKRAFT! | UiT


Program vår 2023:

Onsdag 22.03.23 Reparering av klær med fokus på synlig reparering (visual mending) v/ Framtiden i våre hender 

Onsdag 19.04.23 Planting og dyrking i arktiske hager v/Martin Hajman 

Onsdag 03.05.23 Krasjkurs i bruk av restemat v/Tromsø folkekjøkken 

Gratis inngang. SALG AV VIN, ØL OG ALKOHOFRITT. Husk legitimasjon.   

Velkommen!