Folkeverksted

Med Folkeverkstedet ønsker vi å inspirere deg til å sette i gang med små og større prosjekter innenfor reparasjon og redesign. Stedet skal være et samlingssted hvor lokal befolkningen får tilgang til verktøy og maskiner for å reparere, re-designe og forbedre sine klær, elektronikk, sykkel og andre gjenstander.

Folkeverkstedet på Malmvegen 162 i Kroken - åpent etter ønske - Kontakt Johan Nils Swärd på  463 69 116

Produksjon av klær, elektronikk, og andre forbruksvarer krever stort forbruk av naturressurser.  Framtiden i våre hender arbeider politisk og faglig mot overforbruk, men vi ønsker også å gi muligheten for konkrete tiltak for hva vi kan gjøre som enkeltperson for å minske vårt forbruk.  

I 2022 arbeider Framtiden i våre hender Nord for å skape et samlingsted, et "Folkeverksted" i Kroken, der en får tilgang til verktøy og maskiner for å reparere, re-designe og forbedre sine klær, elektronikk, sykkel og andre gjenstander.

Med et folkeverksted håper vi å kunne bidra til økt kunnskap, engasjement for gjenbruk, bærekraft og kunnskapsdeling fra ulike aktører som sykkelreparatører og skreddere/syere for å arrangere kurs i sykkelfiks, sying, med mere. Vi ønsker å inspirere deg til å sette i gang med små og større prosjekter. Vi vil at du skal bli komfortabel med at reparere å fikse, å gjøre deg kjent med mulighetene dette gir deg ved å prøve deg frem selv ved å låne verktøyene vi har tilgjengelig.

Rommet skal fungere som en møteplass hvor du kan treffe andre med samme nysgjerrighet og skaper- å fikse-glede - for vi mener at det er mellom mennesker i fysiske rom den viktigste kunnskapen læres. Vi ønsker å skape nettverk mellom mennesker, et grønt fellesskap, på tvers av bakgrunn og alder, hvor grønne løsninger deles. Folkeverksted er åpent for alle som vil være med på sirkulære løsninger.  

 


Samarbeidspartnere