Sirkulær Økonomi Tromsø

Image

Havnepaviljong i Tromsø sentrum 2023.

Det skal bygges en ombrukspaviljong av skrot fra byggeplasser. Sammen med elever fra bygglinja på Kvaløya VGS skal vi vise hvordan skrot blir til ressurs.

Vi snur designprosessen på hodet. Først finner vi materialene. Så finner vi måter å sette de sammen, før vi designer hvordan paviljongen vil se ut. En mer vanlig metodikk innebærer å designe først, så finne materialer man bygger med. Dette er ofte en frustrerende prosess for snekkere som ofte må finne løsninger til «umulige samlinger».

Derfor utfordres elevene på bygg-linja til å lage samlinger som fungerer til materialene. Dette skjer gjennom sparring med prosjektgruppa bestående av arkitekter, snekkere og lærerne på Kvaløya VGS.

Byggeplassene vi henter materialer fra har mål om å ha kun 25kg avfall/m2 bygget. Sammenlignet med typiske 65kg krever dette en stor innsats for å oppnå. Dette prosjektet bidrar positivt til dette målet da vi henter materialer fra containerne.

Åpning høsten 2023

Samarbeidspartnere

Støttet av